Delen

zaterdag 21 januari 2012

Maria Boodschap 2012


Maria Boodschap 2012 -
Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u".
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen".
"Maar hoe moet dat dan?", zei Maria tegen de engel. "Ik heb geen omgang met een man". 
De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  Want voor God is niets onmogelijk".
Toen zei Maria: "Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt". Toen ging de engel van haar weg. Op die dag wordt in het bijzonder de geboorte van de Heer aangekondigd. De engel Gabriel kondigt Maria een vreugdevolle boodschap aan.
Op die  dag krijgt de menswording van God zijn bijzondere betekenis. God die zich wil openbaren door zijn Zoon.
Voorafgaande aan het hoogfeest van Kerstmis zal deze zijn vervulling krijgen met het Paasfeest.
De dag waarop Jezus de wereld verlost heeft van de dood door de zonden. Wij vieren deze dag vandaag als een Mariafeest.
Meer moeten wij echter blijven stilstaan aan de Menswording van God zelf.


Almachtige Lieve Heer,
U heeft de heilige Geest uitgestort
in het hart van de maagd Maria, uw toegewijde dienares,
en haar tot tempel gemaakt van uw mens geworden Zoon.
Verhoor ons gebed:
laat ons met vreugde het woord  aanvaarden
en het in daden omzetten.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Het is inderdaad een hoogfeest. Omdat de vader ons zijn Zoon heeft gegeven. Omdat de Zoon ons leven heeft willen delen in al zijn facetten.
Omdat Maria bereid was mee te doen met God die met haar een onbegaanbare weg wilde bewandelen.
 
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geestelijke Gezocht