Delen

zaterdag 12 juli 2014

Cancer Survivor Mother Mary Miracle


Maria Mirakel

Een gezin uit het Amerikaanse Kirkland in Ohio heeft een dochter, Erin, die aan leukemie lijdt. Alhoewel het onder controle leek, bleek bij een onderzoek dat het toch weer de kop had opgestoken. Na dit bericht liep Erin in de tuin en werd door een vriend van het gezin gefotografeerd. Tot ieder's stomme verbazing kwam daaar de volgende foto uit tevoorschijn.

Achter het meisje op de foto zie je een gestalte die er in het echt niet was en die volgens de moeder van het kind, Jen Potter, niemand minder is dan de maagd Maria.  Op het moment dat de moeder de foto zag wist ze dat alles helemaal goed zou komen en dat Maria over hun kind waakte. Kort na het nemen van deze foto onderging Erin een beenmergtransplantatie.

Ook de vader van Erin, Kevin, was er rotsvast van overtuigd dat het de Heilige Maagd Maria was. Hij zei, “Ik weet dat ze niet alleen is. Ook dat wij niet alleen zijn en als er mensen zijn die dat niet willen geloven, prima. Wat er ook gebeurd is, je weet dat wij op dat ogenblik omringd waren door iets moois en heel krachtigs. Ik heb ook momenten dat ik helemaal uitelkaar val en door de grond ga van angst, maar dan pak ik mijn telefoon en kijk naar die foto.Na de beenmergtransplantatie blijkt dat Erin op dit moment volledig kankervrij is.
mary
A family from Kirkland, Ohio got a supernatural shock over the weekend when they were looking over photos of their young daughter and noticed a familiar figure hovering near her. Jen Potter believes that the ghostly apparition captured in the image is none other than the Virgin Mary, looking over their daughter Erin, who was battling cancer for the third time. "My reaction immediately, it's Mary, they hear us, she's there. I didn't necessarily see it as a sign that Erin is fine and is going to walk out of this, but it's a sign that we're watching over her." Jen told 19 Action News on Friday. Erin was diagnosed with leukemia in February 2007 and since gone through numerous bone marrow transplants. When the miraculous photo was taken, she was about to undergo her second transplant. When asked about the skeptics (whose rather shameful lack of sympathy, compassion, and tact can he seen in these Huffington Post comments) who would cast doubt on the vision that gave the Potter's hope during their emotional medical battle, Erin's father Kevin remained resolute in his belief. "I know she's not alone, I know we are not alone and people who don't want to believe it, that's OK," he said. "Whatever happened, you know something powerful and special was there with us I definitely have my moments when I'm falling apart and I'm terrified and I literally grab my phone and I stare at that picture."

Grotte de Lourdes (vidéo 13) samedi 22 juin midi : réouverture de la Grotte

Cette vidéo montre l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas Brouwet, répondant aux journalistes avant d'aller à la rencontre des pèlerins massés derrière des barrières pour leur annoncer la bonne nouvelle de la réouverture de l'accès à la Grotte des apparitions. Grâce à la mobilisation de très nombreuses bonnes volontés, la Grotte de Lourdes rouvre donc quatre jours seulement après les inondations qui l'avaient entièrement recouverte. Des images de J. Jankovic et L. Jarneau pour TV Lourdes sur le site internet officiel du sanctuaire de Lourdes

8 000 anciens combattants à la Grotte de Lourdes


Ouverture à la Grotte, le 22 juin 2012, du 13ème pèlerinage-rencontre des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (AFN). Le pèlerinage se déroule du 22 au 26 juin 2012 à Lourdes. Il s'adresse à tous les anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord. Il accueille également tous les anciens combattants et militaires des conflits ultérieurs comme par exemple les militaires à la retraite ayant participé à des opérations extérieures en Afghanistan ou en Côte d'Ivoire . Le pèlerinage 2012 rassemble plus de 20000 pèlerins. Il est présidé par l'évêque de La Rochelle (France), Mgr Bernard Housset. Une vidéo de L. Jarneau diffusée sur TV Lourdes pour le site officiel des Sanctuaires

Gebeden voor het gezin Moeder Mariade Moeder Gods op het kerkplein in Medjugorje werd door Dino Felici uit Avenza


Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood,
Amen.


“Wees gegroet, Maria”, zei de engel. “God heeft jou
gekozen om de moeder van zijn Zoon te worden.
Noem het kind Jezus (God redt).”
 

“Laat gebeuren wat God wil”, antwoordde Maria. 

Gebed voor het gezin

 “God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader, die de Liefde bent en het Leven,
maak dat door Uw Zoon, Jezus Christus,
- geboren uit een vrouw -
en door de heilige Geest
- bron van de goddelijke liefde -
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opeenvolgende generaties;
maak dat Uw genade
de gedachten en de werken van de echtgenoten
op het welzijn richt van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld;
maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt,
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde;
maak dat de liefde, gesterkt door
de genade van het huwelijkssacrament,
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden;
en maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het heilig Huisgezin van Nazaret,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.
Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.
Amen.”


Door het jaar heen zijn er diverse feestdagen rondom Maria die in de Kerk worden gevierd. Ook de maand mei heeft een speciale betekenis: Mariamaand. Heel concreet is de bijzondere verering van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch in de kathedraal. De maand oktober is Rozenkransmaand. In alle kerken van de hele wereld wordt in oktober veel aandacht besteed aan het bidden van de Rozenkrans

1 januari Feest van Maria, Moeder van God
2 februari Feest van de opdracht van de Heer
25 maart Maria Boodschap mei Meimaand - Mariamaand
13 mei Verschijning van Maria in Fatima
31 mei Maria bezoekt haar nicht Elisabet juni Onbevlekt hart van Maria
15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 22 augustus Maria Koningin
8 september Maria Geboorte
15 september Maria, Moeder van Smarten
7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
13 oktober Maria Koningin van de Rozenkrans
21 november Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
30 december Feest van de Heilige Familie

16 juillet à Lourdes : les scouts à l'honneur - Summer Evening - Sera d'estate


la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel marque aussi la dernière visite de la Vierge Marie à Bernadette. Le 16 juillet est traditionnellement l'occasion de célébrer la présence fidèle et dévouée des scouts à Lourdes. Ils sont plus de 2 000 à venir chaque année pour mettre en pratique la loi scoute : "Le scout est fait pour servir et sauver son prochain" (article 3). Le lundi 16 juillet 2012, ils seront un peu plus d'une centaine, scouts de France et d'Italie, pour faire procession du Village des Jeunes aux Sanctuaires.

ENGLISH Each July 16th is a double opportunity to Lourdes with joy : the Virgin Mary is honored on this day when the Catholic Church celebrated under the name of Our Lady of Mount Carmel and is also celebrated here specifically because on 16 July 1858 she appeared to Bernadette Soubirous in the eighteenth and last time. The torchlight procession this evening of July 16 each year is enhanced by the presence of scouts and guides, many of Lourdes in the heart of summer. They have the honor of carrying the statue of the Virgin Mary. A film by Laurent Jarneau --- ITALIANO Il 16 luglio, la Chiesa cattolica celebra la Vergine Maria con il nome di Nostra Signora del Monte Carmelo. La 16 lug Anche nel 1858, la Vergine apparve al Bernarditta per l'ultima volta. Ogni 16 luglio, il santuario di Lourdes è in festa. Un film di Laurent Jarneau.

donderdag 30 januari 2014

Het Marialied O Sterre der Zee O Sterre der Zee  reinste der schepselen


Het  Marialied 'O Sterre der Zee' ( 'O reinste der schepselen')


O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bêe
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee

Miraculous Lady of Maastricht Patron of the city

Sterre der Zee bid voor ons ... Star of the Sea, pray for us

OLV Van Maastricht

The Virgin Mary is surrounded by a mandorla, which symbolises the coming together
of heaven and earth, between the divine and human.
Maria Tags

Het Marialied O Sterre der Zee Neo-Gothic devotional image of Our Lady of Maastricht, Marialied Star of the Seas 'O Sterre der Zee' ( 'O reinste der schepselen'), Holy Mother Mary Star of the Seas, Maria lied notenboek

Gebed tot Maria Sterre der ZeeGebed tot Maria Sterre der ZeeGebed tot Moeder Maria, Sterre der Zee

O Maria, Sterre der Zee, zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon,
waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen;
waar Gij voor de bedroefden troost,
voor de noodlijdenden hulp,
voor de zieken genezing,
voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen.
De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn,
vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop,
dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren.
Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder,
o genaderijke “Sterre der Zee”,
laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn.
Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God;
gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.
Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is,
dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam,
door U verlaten is;
zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan?

Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij,
door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.
Amen.


Gebed tot de Sterre der Zee

Het Gebed tot de Sterre der Zee is in 1908 geschreven door pastoor Jacobs. Het bekendste Sterre der Zee-lied is ;">O reinste der schepselen , de oorspronkelijk Engels Maria-lied van de componist Henri Frederick Henry uit 1864 met een tekst van Marie Koenen uit 1912 (gedeeltelijk uit het Engels vertaald).

Sterre der Zee

De Sterre der Zee is de naam van het 15e-eeuws genadebeeld van Maria in Maastricht. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen de;Sterre der Zee,in de zijkapel van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

Feestdagen

Op 10 oktober wordt sinds 2005 het liturgische feest van de Sterre der Zee gevierd. Tweemaal per jaar staat het beeld extra in de belangstelling als het wordt meegedragen in de Grote en Kleine Stadsprocessie

Sterre der Zee Historie

De Sterre der Zee werd rond 1470 geschonken door de edelman Nicolaus van Harlaer bij zijn intrede bij de Minderbroeders in Maastricht.Maria wordt in deze traditie afgebeeld als een jonge moeder die ongedwongen speelt met het Kindje Jezus.

Het vaasje met de zilveren lelie dat de Sterre der Zee in haar rechterhand draagt was oorspronkelijk een peer, waarnaar het Kind begerig zijn handje uitstrekte. Dit attribuut is om onduidelijke reden verwijderd in een tijd dat men speelsheid frivool vond.

Het beeld kwam via schuilplaatsen in Wyck en het klooster Slavante op de Sint-Pietersberg in het minderbroedersklooster in Tongeren. Tijdens het Franse bestuur van 1673 tot 1678 keerde het beeld terug naar Maastricht. Na de Vrede van Nijmegen kregen de Minderbroeders de beschikking over een gedeelte van hun oude klooster. De Sterre der Zee keerde terug in de noodkapel.

Het beeld kreeg de naam "Sterre der Zee" toen de minderbroeders in 1700 hun nieuwe klooster op de Minderbroeders-berg betrokken. De Sterre Der Zee bleef daar tot de sluiting van de kloosters door de Fransen in 1796. De broederschap van de Sterre der Zee zorgde dat het beeld ongedeerd door de Franse Tijd kwam.

In 1804 verhuisde het beeld naar de Sint-Nicolaaskerk, de parochiekerk naast de kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw. Op 10 oktober 1837 werd de Sterre der Zee overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar het een plaats kreeg op een zijaltaar in het noordertransept. In 1903 verhuisde het naar de Mérodekapel, de 15e-eeuwse doopkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die over de hele wereld bekend staat als Sterre-der-Zeekapel Architect Pierre Cuypers leidde de herinrichting van de kapel (1904-1906), waarbij de muur tussen het voorportaal en de Mérode-kapel werd weggebroken, en ontwierp een mozaïekvloer met vrome voorstellingen.

Het beeld werd geplaatst op een speciaal ontworpen altaar, dat in 1905 door de firma Langenberg uit Goch werd geleverd. Na de kroning van Maria in 1912, een plechtigheid waarbij Maria en het Kindje Jezus allebei een mantel en een zilveren kroon ontvingen, paste het beeld niet langer in de nis van het neogotische altaar. Sindsdien staat het beeld op een piëdestal vóór de nis.

De Sterre der Zee wordt eeuwen lang bekleed met een wijde kegelvormige mantel. Het Jezus Kindje kreeg een mantel, waarvoor een armpje werd afgezaagd. Het beeld wordt, naar kerkelijk getijde, bekleed met verschillende mantels. De blauwe mantel wordt gedragen door het jaar heen; de nieuwe blauwe mantel is voor plechtige feestdagen. De rode mantel is voor de Paastijd en voor lagere feestdagen.

In Vastentijd en Advent draagt het beeld géén mantel.In de Vasten en de Advent zijn de luiken van het retabel van het altaar van de Sterre der Zee gesloten.

zaterdag 21 januari 2012

Vaticaan NieuwsV A T I C A A N


Vaticaan Nieuws
2011: meer mensen bij de paus
Ongeveer 2,5 miljoen mensen namen in 2011 deel aan audiënties en liturgische vieringen met paus Benedictus XVI in het Vaticaan en Castel Gandolfo. Dat is een stijging van 200.000 ten opzichte van 2010.

Maria Boodschap 2012


Maria Boodschap 2012 -
Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u".
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen".
"Maar hoe moet dat dan?", zei Maria tegen de engel. "Ik heb geen omgang met een man". 
De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  Want voor God is niets onmogelijk".
Toen zei Maria: "Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt". Toen ging de engel van haar weg. Op die dag wordt in het bijzonder de geboorte van de Heer aangekondigd. De engel Gabriel kondigt Maria een vreugdevolle boodschap aan.
Op die  dag krijgt de menswording van God zijn bijzondere betekenis. God die zich wil openbaren door zijn Zoon.
Voorafgaande aan het hoogfeest van Kerstmis zal deze zijn vervulling krijgen met het Paasfeest.
De dag waarop Jezus de wereld verlost heeft van de dood door de zonden. Wij vieren deze dag vandaag als een Mariafeest.
Meer moeten wij echter blijven stilstaan aan de Menswording van God zelf.


Almachtige Lieve Heer,
U heeft de heilige Geest uitgestort
in het hart van de maagd Maria, uw toegewijde dienares,
en haar tot tempel gemaakt van uw mens geworden Zoon.
Verhoor ons gebed:
laat ons met vreugde het woord  aanvaarden
en het in daden omzetten.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Het is inderdaad een hoogfeest. Omdat de vader ons zijn Zoon heeft gegeven. Omdat de Zoon ons leven heeft willen delen in al zijn facetten.
Omdat Maria bereid was mee te doen met God die met haar een onbegaanbare weg wilde bewandelen.
 
Amen.

De Maagd van OrleansJeanne d'Arc
De Maagd van Orleans
1412 - 1431

Frankrijk
De eerste verschijning in West-Europa met een breder doel dan een enkele ziel tot hogere volmaaktheid op te heffen, een doel daarentegen, dat heel een volk, een heel land, aanging.

Het jaar is 1426 en Europa is in rep en roer. Frankrijk wordt al bijna 80 jaar verscheurd door de oorlog tussen de Engelsen en de Fransen. Engeland is aan de winnende hand. Bij het schandelijk traktaat van Troyes in 1420 verried Isabella van Beieren Frankrijk aan diens overbuur Engeland, met het funeste gevolg, dat het land werd overstroomd door vreemde legers, die de ene provincie na de andere bezetten. De dauphin slaagt er niet eens in zich tot koning te laten zalven in Reims. Een boerenmeisje van nog geen 17 jaar oud zegt dat "stemmen", die van God komen, haar het bevel hebben gegeven Orléans te bevrijden. Zij heet Jeanne d'Arc en komt uit Domremy, een dorpje uit Lotharingen, dat toen niet eens tot Frankrijk behoorde. Maar als zij het visioen krijgt dat zij uitverkoren is om Frankrijk te bevrijden uit de klauwen van de buitenlandse indringers besluit zij haar verdere leven daarop in te stellen.


Zij raakt tot bij de dauphin, de zwakke Karel, die zich laat beheersen door zijn slechte raadgevers en geld- schieters. Toch lukt het Jeanne hem te overtuigen. Aan het hoofd van een legergroep verjoeg de dappere Jeanne de vijand en wist op 8 mei 1429 het beleg bij Orleans te doen opbreken, zichtbaar bijgestaan door hogere machten, gesterkt door “stemmen”, die volgens haar van God komen en die haar de weg wezen en die herhaaldelijk door haar werden vernomen. Aan het verjagen van de Engelsen uit Orléans dankt ze de naam "Maagd van Orléans". Dankzij haar kon Karel VII op 17 juli 1429 tot koning gekroond worden. En dan laat hij haar weer in de steek, hij verraadt degene, die hem liet kronen. De Bourgondiërs nemen haar bij Compiègne gevangen en leveren haar tegen een fors losgeld uit aan de Engelsen, hun bondgenoten.

Jeanne1_2.jpg (78163 bytes)We weten weinig of niets van de verschijningen, die zij heeft gehad. Maria wordt niet genoemd, maar voor haar rechters - ook zij werd verraden - verklaarde ze, zich tot de Koning te hebben gewend en hem naar Reims te hebben gevoerd om daar te worden gezalfd, “op last van de zeer heilige Maagd”. Op 9 januari 1431 begon in Rouen tegen haar een proces wegens ketterij en hekserij. Gilles de Rais, maarschalk van Frankrijk, woont de hoorzitting van zijn oorlogsmetgezel, Jeanne d'Arc, bij. Het vonnis is de brandstapel. Tot die tijd zal ze opgesloten worden in Rouen. Gilles reist af naar Rouen, verkleed als student om niet op te vallen. Hij vindt onderdak in café "de Gouden Aap",  waar de soldaten 's avonds ook altijd komen. Er wordt dan ook altijd gedobbeld om geld. Gilles ziet zijn kans. Hij dobbelt tegen de hoofdwachter en wint alles. Wanneer deze wachter geen geld meer heeft vraagt Gilles hem nog een potje te spelen, maar dan om een uurtje bij de maagd,  Jeanne d'Arc. Ook dat wint hij. Wanneer hij bij haar in de cel komt lijkt ze een totaal ander mens. Ze is helemaal niet bereid meer te vechten voor haar leven en lijkt niet eens blij te zijn Gilles te zien. Hij vraagt haar mee, hij wil met haar vluchten, maar ze weigert en zegt dat als haar rechters haar dood willen dat ze maar dood moet, omdat alles zal gebeuren zoals het sedert de aanvang van de eeuwigheid geschreven staat.

Na een maandenlang proces, gepaard met ontbering, vernedering en foltering, wordt de Maagd van Orléans ter dood veroordeeld en op 3 mei 1431 te Rouen als heks verbrand en treedt de legende binnen. De Engelse kardinaal Beaufort gooide haar as in de Seine. Het feit, dat ze mannenkleren blééf dragen, gaf de doorslag tot het doodvonnis. Jeanne wordt verbrand. Gilles kijkt er met ontzetting naar. Die avond zitten er in "de Gouden Aap" niet alleen soldaten, maar ook burgers ambachtslui en vrouwen. Twee van de vrouwen pappen met hem aan, maar een van hen is bang, bang omdat ze vindt dat Gilles op de duivel lijkt. Gilles wil er niets van weten. De vrouwen nemen aan dat hij een aanhanger is van pater Bosquier. Gilles raakt met hem aan de praat. Aan het einde van dit diepgaande, Godlasterende gesprek heeft Gilles een theorie bedacht, voor de dood van Jeanne, en de afwezigheid Gods daarbij; God walgt van zijn ganse schepping, zo erg, dat hij de totale mensheid de rug heeft toegekeerd. De duivel heeft God overwonnen! Door haar optreden heeft zij Frankrijk behoed voor het Anglicanisme, dat in de volgende eeuw Engeland zou afscheuren van Rome, welk lot de oudste dochter van de Kerk ongetwijfeld zou hebben gedeeld, als de Engelsen Frankrijk zouden hebben overweldigd. Dat was de verheven opdracht, waartoe zij was geroepen, die niet bestond in het volvoeren van een zaak van puur natuurlijke aard, maar in de bescherming van de Kerk, de handhaving van de goede zeden in het land, dat een heilige onder zijn koningen telt en ook nog vele andere heiligen heeft opgeleverd.

Naschrift:
Dertig jaar na haar dood liet paus Callistus III de rechtszaak heropenen. In 1456 werd het vonnis plechtig herroepen; de nationale heldin van Frankrijk was onschuldig.
De nationale heldin van de soms uiterst nationalistische Fransen werd op 6 januari 1412 in Domrédy aan de Maas geboren. De boerendochter Jeanne d'Arc leerde lezen noch schrijven. Op haar 13e jaar zou ze haar eerste verschijningen hebben gehad. In visoenen trokken heiligen als Michael, Catharina en Margaretha aan haar voorbij.
Omdat Jeanne d'Arc zich had voorgenomen Maagd te blijven, trok ze mannenkleren aan. Jeanne d'Arc is meer een nationaal symbool van Frankrijk, dan een echte heilige.
Haar Zaligverklaring kwam dan ook zeer laat tot stand, in 1909, toen het nationaal chauvinisme zeer sterk was. De Heiligverklaring van de Maagd van Orléans volgde op 16 mei 1920 door paus Benedictus XV. Zij is de patrones van de telegrafisten en radio. 


Voor de de eerste keer verschijnt Maria in Parijs (Frankrijk) in 1830

Moeder Maria NieuwsHeilige Moeder Maria Nieuws

Moeder Maria Nieuws


\
Alles over Maria Moeder van God. ... De Heilige maagd; De Heilige Moeder; Maria gebed; Mariakapellen; Tara; Kunst en Cultuur; Avalon; Moeder aarde; Durga ...

woensdag 30 november 2011

Maria Verschijning te LourdesBernadette Soubirous While Gathering Firewood Sees the Virgin Mary in the Rocky Grotto at LourdesBernadette...

Dit kopen op Allposters.nlBernadette Soubirous While Gathering Firewood Sees the Virgin Mary in the Rocky Grotto at Lourdes

Bernadette ziet tijdens het  sprokkelen naar brandhout  de Maagd Maria in de rotsachtige grot in Lourdes


Maria verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes

Als Bernadette Soubirous, haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie op 11 februari 1858 hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het molenkanaal de andere meisjes te volgen, schrikt zij bij het horen van een geluid als van een windstoot. Als zij een tweede, soortgelijk geluid hoort, kijkt ze onwillekeurig naar de grot van Massabielle en ziet in de bovenste nis 'iets wits', een meisje met een 'mooi gelaat'.


Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous te Lourdes

Eén van de meest beroemd plaatsen waar Maria zou zijn verschenen is het Franse Lourdes in 1858. In Lourdes, vlakbij de Spaanse grens, woont de failliete molenaar Soubirous. samen met zijn vrouw Louise 7 kinderen, waarvan Bernadette (7 januari 1844) de oudste is en 3 kinderen op hele jonge leeftijd zullen overlijden. Bernadette heeft een zwakke gezondheid en  lijdt aan astma. In 1858 leeft zij met haar ouders en broertjes en zusjes in de meest armzalige woonstede van de stad, het afgedankte 'Cachot', de voormalige gevangeniscel die zelfs voor de boosdoeners te slecht bevonden was.

Maria verschijnt in de grot van Massabielle

De visioenen overvallen Bernadette als een donderslag bij heldere hemel. Als Bernadette Soubirous(14), haar zusje Toinette (12) en een vriendinnetje Jeanne Abadie (13) op 11 februari 1858 hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het molenkanaal de andere meisjes te volgen, schrikt zij bij het horen van een geluid als van een windstoot. Als zij een tweede, soortgelijk geluid hoort, kijkt ze onwillekeurig naar de grot van Massabielle en ziet in de bovenste nis 'iets wits', een meisje met een 'mooi gelaat' en dat is haar eerste verschijning. Bernadette pakt haar Rozenkrans en knielt neer.  Bernadette verklaarde later:  “ik zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, ook een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.”

Op 18 februari verzoekt de “dame in het wit”: “Wilt u zo goed zijn voor mij om gedurende twee weken naar hier te komen? Ik beloof u niet het geluk in deze wereld, maar in de andere.”

Op de zevende verschijning, op 23 februari wordt Bernadette een geheim geopenbaard dat alleen voor haar is bestemd en een dag erna is de boodschap: “Boete! Boete! Boete! Bid tot God voor de zondaars! Kus de grond als boete voor de zondaars!”

Op 25 februari vraagt Maria haar te drinken uit het water van de grot. Bernadette ziet echter geen water. Ze gaat drinken aan de Gave, kruipt in de holte van de grot, begint met haar handen in de grond te woelen, wast zich met modderig water dat daar opborrelt, slurpt er ook van en eet van een plant, die daar groeit. 'Ga drinken en U wassen aan de bron. Eet van het kruid dat U daar vindt', heeft ze het meisje in de nis horen zeggen.

Op 2 maart, krijgt Bernadette van de dame de opdracht om aan de priesters te zeggen dat er een kapel gebouwd moet worden en dat men in processie naar de grot komt.
Eerst op de zestiende verschijning op 25 maart krijgt Bernadette, op aandringen van de geestelijkheid, dan antwoordt op de vraag wie de dame nu eigenlijk is het antwoordt: 'Que soy era immaculada Councepciou', 'ik ben de Onbevlekte Ontvangenis'. Bernadette begrijpt pas na een gesprek met meneer Estrade, een dag later dat zij ontmoetingen heeft met de Maagd Maria.

Op 16 juli heeft Bernadette de achttiende en laatste ontmoeting met “haar dame in het wit”. Het is op het feest van Onze Lieve Vrouwe van de berg Karmel. De autoriteiten hebben intussen naar een decreet van 10 juni de grot afgesloten en daar schuttingen rondom laten aanbrengen. Bernadette knielt dan neer op de andere oever van de Gave, in de weide van Ribère.


Bernadettes instrede in het klooster

In de tijd van de verschijningen van Maria aan Bernadette, groeit bij Bernadette het besluit om aan haar roeping gehoor te geven. Zeven jaar later, in 1865, wordt Bernadette postulante in het klooster van de zusters van Nevers te Lourdes, waar ze inwoonde. Bij de zusters van Nevers leeft Bernadette verder onder haar doopnaam, Soeur Marie-Bernarde.

De dood van Bernadette

Bernadette sterft op 16 april 1879 ,een paar dagen na pasen, 35 jaar oud, en zou op haar sterfbed nog éénmaal een visioen hebben gehad. Op dat moment was zij al 13 jaar één van de zusters van Saint Gildars in Nevers. Er werd vaak gesproken over haar zalig- en heiligverklaring. In verband hiermee werden in september 1909 haar stoffelijke resten opgegraven. Haar lichaam was nog volledig intact en ligt sindsdien opgebaard in het klooster waar zij ooit heeft gewoond. In 1925 werd ze zalig verklaard en op december 1933 verklaarde paus Pius XI haar heilig. Haar feestdag valt op 16 april.


De erkenning van de verschijningen

Bij de Bovenste Basiliek, kan men de plechtige verklaring in het marmer lezen, van Monseigneur Laurence, de bisschop: “Wij oordelen dat de Onbevlekte Maria, Moeder van God, werkelijk aan Bernadette Soubirous is verschenen, op 11 februari 1858 en de dagen erna, samen achttien keer, in de grot van Massabielle, juist buiten Lourdes; deze verschijning draagt in zich alle kenmerken van de waarheid. De gelovigen worden tot geloof opgeroepen om zich nederig te onderwerpen volgens het Oordeel van de paus, leider van de Wereld Kerk”. De verklaring van de bisschop van Tarbes is van kapitaal belang: 4 jaar na de verschijningen, op 18 januari 1862, erkent hij in naam van de Kerk de echtheid van de verschijningen.

Posters

Bernadette op Allposters.nl


Tags

Bernadette Soubirous While Gathering Firewood Sees the Virgin Mary in the Rocky Grotto at Lourdes Maria Verschijning te Lourdes Bernadette Souberious  “ik zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, ook een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.”

.

Laat een kaarsje BrandenLaat een kaarsje Branden

Meer dan ooit heeft de wereld vandaag
nood aan ons licht...
Hoe klein het ook zij...
Voor Alle Mensen

Voor Alle Mensen
 
Antwoord mij als ik roep, 
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word.
Wees genadig, hoor mijn gebed. 
(uit: psalm 4)


dinsdag 29 november 2011

Maria Website Gids 

 

 

De Heilige Moeder

Bidt vanuit het Hart
De aanroeping van de martelaren
De dingen hebben hun geheim
De heilige uit de goot
Een mysterie
Gif voor een pelgrim
God zoeken in je leven
Grote figuren
Heb ik mijn man verlaten
H e i l i g e n N e t
Heiligen zijn mensen
Je gezegende Moeder
Maria, een protestantse visie
Maria Goretti
Nederlandse heiligen
Over hoeren en heiligen
Protestants gezichtspunt
Verschijning van Maria
Zonden
Fatima PROPHECY 'S 2 video
Fatima PROPHECY 'S 1 video

Maria gebed

Gebeden voor iedere dag
Kindergebedjes

Kunst en Cultuur

Academy Ayurvedic Studies
Christus-afbeeldingen
Een reis door het tijdloze
Fluminalis Church Interiors
Heiligenbeeldenmuseum
Innsbrucker Paasspel
La Vie Tara
Magische kunst
Maria kapellen Nederland
Martine Jacobs Boeddha video
Mattheus Passie
Pastel Tibet E-cards
Theatrale vertelvoorstelling Maria

Koningin van de Hemel

AVE MARIA André Rieu video
Ave Maria Moeders liefde
Biens Kralenatelier
C. Aznavour - Ave Maria video
De H. Maagd is hier
Festival van de heilige maagd
Gratia plena
Ik ben Uw dienares
Lourdes, France video
Regina Coeli laetare
Rozenkrans

Gebeden Maria

Erbarme Dich video
Heilige maria
Maria Callas Otello Ave Maria
Maria liederen
Marialumina
The Beatles - Let It Be video


Maria Moeder van God

Astarte de maagd
Boeken over Maria tip
Christenen vinden hun oorsprong
Dagboek Pensees Graaf Inka
De weg naar Heiligheid
Een mooie dame
Gema Kasih
God onder arrest
H. maagd Maria
Heilige Maagd joint teveel
Heilige Maria Moeder van God
Het Clarissengeheim
Is het toegestaan Maria
Isa de zoon van Maria
Jezus ontmoet Zijn Moeder
Jongeren met onkuise aandrang
KRO
leven zonder God ondenkbaar
Maria stierf in Turkije
R K kerk Maria (tip)
Sekten zijn gevaarlijk
Vrolijke mensen zijn eng
Vrouwelijke archetypen

Avalon

Boeddha Kunst
Boom van dood en van leven
De heidense Jaarfeesten
De Keizerin
Droom Tijd van de Godin
Een mens door spiegeling
Glastonbury is Avalon
Goddelijke Moeder van mensheid
Godin van Avalon
Jaarfeesten
Morgaine LeFaye
Runenmeditatie
The Legend Of Avalon


Moeder aarde

Bres
Bulletin Voor Moeder Aarde
De aarde
De Maan feesten
Demeter als moeder aarde
Herinneringen aan moeder aarde
Het zonnelied vanFranciscus
Hitler boeten voor zijn daden?
Leren van Moeder Aarde
Luisteren naar Moeder Aarde
Moeder Aarde Astrologie
Ontstaan van De Oosterzon
Tranen van het Woud.

Durga

Boeddhistische omroep
Breuken
De betekenissen van Maya
Hoedster tegen het kwaad
Kathmandu
Stotra's en Mantra's
Vrouwen kalender

Maria Website Gids Stat Portaal Moeder Maria


Maria in de BIjbel
.

Gen. 5:
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
2 Kon. 2:
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elía met een onweder ten hemel. 12 En Elísa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.


Ps. 132:
8 Sta op, HEERE! tot Uw rust, Gij en de ark Uwer sterkte! (SV); HEER, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, U met uw machtige ark, (Willibrord vertaling).
Beide, Gij (de Here Jezus) en de ark (Maria) werden in de hemel opgenomen.

Open. 12:
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
Maria is hier te zien als een vrouw, dus met een lichaam. Terwijl van de heiligen alleen de zielen gezien worden (Open. 6: 9).

2 Tess. 2:
15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.

Maria is in de hemel gekroond

2 Tim. 4:
8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.
De gelovigen wordt de kroon der rechtvaardigheid beloofd, Maria is de grootste van alle rechtvaardigen, en is ook gekroond. Zie ook: Jak. 1: 12, 1 Pet. 5: 4 en Open. 2: 10.
Open. 12:
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
Maria is hier te zien met een kroon van twaalf sterren, ze zit dus gekroond in de hemel.

Maria is onze Moeder en Koningin van het Nieuwe Verbond

Joh 19:
26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.
Jezus tegen Maria, Zijn Moeder, zegt: “Vrouw, zie, uw zoon”. Het woord ‘Vrouw’ verwijst weer naar de vrouw waar over gesproken wordt in de moederbelofte. En tegen de Apostel Johannes zegt hij niet: “Johannes, zie uw Moeder”, maar “zie, uw Moeder”. Het is iets dat hij tegen ons allen zegt, Maria is onze Moeder. Vrouw,  is een woord van respect. Ik denk dat Jezus aan de moederbelofte dacht. Ik denk dat hij liefdevol zelfs in zijn laatste uur zorgde dat zijn moeder in goede handen was - bij zijn neef Johannes.
Open. 12:
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
Hier blijkt wat staat in Joh. 19: 26, de gelovigen worden het zaad van de vrouw (Maria) genoemd.


Open. 12:
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
Maria wordt hier als een Koningin voorgesteld, met een kroon van twaalf sterren en bekleed met de zon en de maan onder haar voeten.


Joh. 2:
5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.
Dit is een voorbeeld van de rol die Maria speelt, ze verwijst naar haar Zoon, Jezus, en leert ons dat we alles moeten doen wat Hij ons zegt. Ze speelt een bemiddelende, een middelaarsrol, tussen de gelovigen en Jezus, God.

1 Kon.2: 17
13 Toen kwam Adónia, de zoon van Haggith, tot Bathséba, de moeder van Sálomo; ….17 En hij zeide: Spreek toch tot den koning Sálomo, want hij zal uw aangezicht niet afwijzen, dat hij mij Abísag, de Sunamietische, ter vrouwe geve. …. 19 Zo kwam Bathséba tot den koning Sálomo, om hem voor Adónia aan te spreken. En de koning stond op, haar tegemoet, en boog zich voor haar; daarna zat hij op zijn troon, en deed een stoel voor de moeder des konings zetten; en zij zat aan zijn rechterhand. 20 Toen zeide zij: Ik begeer van u een enige kleine begeerte, wijs mijn aangezicht niet af. En de koning zeide tot haar: Begeer, mijn moeder, want ik zal uw aangezicht niet afwijzen.
De koning wijst alles wat de koningin vraagt niet af, en Maria is de Koningin van het Nieuwe Verbond. Verder is haar heer zo groot dat de koning voor haar buigt en haar laat zitten aan zijn rechterhand (ook: Neh. 2: 6).

Tertullianus over Maria
In zijn boek Over het Vlees van Christus, hoofdstuk XVII, beschrijft Tertullianus de analogie tussen Eva en Maria die door Irenaeus en Justinus de Martelaar ook was genoemd; Tertullianus gebruikt daarbij taal die aan Maria een belangrijke rol geeft in de verlossing van de wereld:
Into a virgin’s soul, in like manner, must be introduced that Word of God which was to raise the fabric of life; so that what had been reduced to ruin by this sex [dat is door Eva], might by the selfsame sex [dus door Maria] be recovered to salvation. As Eve had believed the serpent, so Mary believed the angel. The delinquency which the one occasioned by believing, the other by believing effaced.
Om een indruk te hebben van context waarin Tertullianus deze analogie tussen Eva en Maria plaatste, hier de tekst, die laat zien dat het de schrijver hier in wezen niet om Maria ging, maar om een beschrijving van de manier waarop Christus de wereld kon verlossen:
But the whole of [the] new birth was prefigured, as was the case in all other instances, in ancient type, the Lord being born as man by a dispensation in which a virgin was the medium. The earth was still in a virgin state, reduced as yet by no human labour, with no seed as yet cast into its furrows, when, as we are told, God made man out of it into a living soul. As, then, the first Adam is thus introduced to us, it is a just inference that the second Adam likewise, as the apostle has told us, was formed by God into a quickening spirit out of the ground, in other words, out of a flesh which was unstained as yet by any human generation.
But that I may lose no opportunity of supporting my argument from the name of Adam, why is Christ called Adam by the apostle, unless it be that, as man, He was of that earthly origin? And even reason here maintains the same conclusion, because it was by just the contrary operation that God recovered His own image and likeness, of which He had been robbed by the devil. For it was while Eve was yet a virgin, that the ensnaring word had crept into her ear which was to build the edifice of death. Into a virgin’s soul, in like manner, must be introduced that Word of God which was to raise the fabric of life; so that what had been reduced to ruin by this sex, might by the selfsame sex be recovered to salvation. As Eve had believed the serpent, so Mary believed the angel. The delinquency which the one occasioned by believing, the other by believing effaced. But (it will be said) Eve did not at the devil’s word conceive in her womb. Well, she at all events conceived; for the devil’s word afterwards became as seed to her that she should conceive as an outcast, and bring forth in sorrow. Indeed she gave birth to a fratricidal devil; whilst Mary, on the contrary, bare one who was one day to secure salvation to Israel, His own brother after the flesh, and the murderer of Himself. God therefore sent down into the virgin’s womb His Word, as the good Brother, who should blot out the memory of the evil brother. Hence it was necessary that Christ should come forth for the salvation of man, in that condition of flesh into which man had entered ever since his condemnation.

Tertullianus draait er niet om heen dat Maria een aandeel had in Gods heilsplan, maar waar het gaat om verlossing, wijst hij toch alleen op Christus. De rol van Maria was, gelovig te aanvaarden dat Christus door haar op de wereld zou komen.

Tertullianus noemt in de boeken die we van hem hebben Maria regelmatig in de context van zijn bewijsvoering dat Jezus een echt mens van vlees en bloed was. Die voorbeelden zal ik hier niet aanhalen; ze leggen de nadruk op de menselijkheid van Maria, en worden door niemand betwist.

Tertullianus over Maria

vrijdag 20 mei 2011

Boodschap voor de wereld van Moeder Maria
 Bernadette 1844 - 1879

Maria medium
   
Boodschap voor de wereld van Mariabeste mensen,


Voor allen die zicht tot mij wenden in de nood, in gebed.. hoe en waarom het ook moge zijn en
waar ter wereld dan ook,en in welke omstandigheden u zich ook mag bevinden, weet dat uw gebed
gehoord is door de engelen, door Jezus, en de Almachtige Vader en schepper van  Hemel en Aarde.

Wees getroost en  houd de moed want de tijd van verlossing is nabij,  wees geduldig en vertrouw
op de Almachtige Vader, dat Jezus U veilig goed en wel door het leven met al zijn beproevingen
zal leiden, hoe zwaar deze ook mogen zijn, wees gesterkt nu en tot  in het uur Uwer dood waarin
alle kinderen die oprecht geloven in mijn zoon Jezus..  Koning van de Liefde, dat u allen door Hem verlost zullen worden uit het aardse leven en lijden en Hij U het eeuwige leven zal schenken  in het  Hemels Koninkrijk. Amen

Als U bid, weet dat elk gebed gehoord is .. maar des te meer een gebed in vrede en een gebed dat uit uw hart komt, bid voor de vrede.. bid voor een uitkomst voor alle armen en zieken en speciaal voor de kinderen die nood lijden, bid voor alle mensen die verwikkeld zijn in een  strijd om geld, macht, liefde,  bid voor de soldaten en  burgers die betrokken zijn in een oorlog, bid voor de gevallenen en bid dat er spoedig een einde zal komen aan de oorlogen die de aarde en de mensen zulk een ondraaglijk leed berokkenen.

Weet Lieve kinderen  "Zij die God waarlijk Liefhebben zullen het Koninkrijk der Hemelen zien" en aan hen zal het eeuwig leven geschonken zijn. Wees standvastig in uw geloof en blijf  vertrouwen als een rots dwars door alle beproevingen en tegenslagen die het leven met zich meebrengt. Bid en vertrouw in de goede tijden maar zeker in de slechte tijden want weet "aan geen enkel mens op aarde zal de bittere kelk voorbijgaan".

Getroost U  in het lijden en het offer dat mijn zoon Jezus Christus heeft gebracht tot vergeving van de zondelast van de mensen. Zowaar U gelooft dat Hij is opgestaan uit de dood en Zijn Leven heeft gegeven
voor ook het Uwe...weet dan dan dat U behouden bent en  iedereen die zich tot  Hem wend en Zijn Offer aanvaard, dat  Zijn Goddelijke Liefde U zal leiden tot de poort van het hemels Koninkrijk die wagenwijd voor u zal openstaan en U als Zijn Kind warm onthaald zult worden tot het eeuwige leven en alle tijden.


Maar  wellicht zijn er onder U ook mensen die twijfelen en of het geloof zijn verloren  in Onze Lieve Heer
en Zijn zoon, Jezus Christus,  in de gedachte dat  ""Gods wil  geschiedde op aarde zoals in de hemel" denkende aan het lijden van de mensen op aarde, en dat het Gods wil zou zijn dat de mensen moeten lijden op deze aarde onder de beproevingen van het leven, zoals het ouder worden,  ziekte armoede verdriet  honger dorst oorlog en geweld.

Weet allen dat   God   Onze   Vader, de God van Vrede en Liefde, en  God van alle mensen is en zijn zoon  Jezus Christus tot de aarde heeft bestemd als offer voor de mensheid  en Jezus is verrezen uit de dood om  U te sterken, te troosten en door  kracht en licht te vinden in Zijn Liefde

Weet dat geen enkele profeet of geleerde het mysterie van de Schepping en het leven noch Gods Wegen of Wil kan doorvorsen of verklaren want alleen de Hemelse Vader weet ziet en voelt alles zoals alles dat was is en zal zijn door Hem met een liefde is bepaald  die door geen enkel mens op aarde verklaard kan worden.

 
Weet Lieve kinderen  "Zij die God waarlijk Liefhebben zullen het Koninkrijk der Hemelen zien" en aan hen zal het eeuwig leven geschonken zijn.

Wees getroost


Bid voor de vrede
Bid voor de zondaars
Bid in de goede tijden
Bid in de tijden van beproevingen 
Bid voor vergeving van uw zonden en die van alle zondaars
Bid met heel uw hart


Eer Uw Heilige Vader


Spreek slechts een woord van liefde en u zal verhoord worden.

Amen

Bookmark and Share

vrijdag 5 februari 2010

Wees Gegroet MariaGeestelijke Gezocht