Delen

Mother Mary Videos
Mother Mary Videos


Hieronder volgt de boodschap van Maria van 1 december  2011.

Lieve kinderen,

Vandaag roep ik jullie op om vol vertrouwen en liefde op weg te gaan, omdat ik jullie vertrouwd zijn met mijn Zoon. Wees niet bang,  ik ben altijd bij jullie, ik sta naast jullie. Ik laat jullie zien hoe jullie jezelf en anderen kunnen vergeven. Verlaat alles in jullie dat je weghoudt van liefde geluk en verlossing - mogen jullie met Hem en in Hem zijn. Geef je over aan de  Hemelse Vader. Laat de pijn en angst los, vertrouw op mijn zoon Jesus. Hij is voor altijd bij jou om je te beschermen en te leiden Ik dank jullie.

Het  Marialied 'O Sterre der Zee' ( 'O reinste der schepselen')

O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bêe
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee
Mother Mary Video Heilige Moeder Maria Video

Geestelijke Gezocht