Delen

donderdag 30 januari 2014

Gebed tot Maria Sterre der ZeeGebed tot Maria Sterre der ZeeGebed tot Moeder Maria, Sterre der Zee

O Maria, Sterre der Zee, zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon,
waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen;
waar Gij voor de bedroefden troost,
voor de noodlijdenden hulp,
voor de zieken genezing,
voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen.
De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn,
vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop,
dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren.
Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder,
o genaderijke “Sterre der Zee”,
laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn.
Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God;
gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.
Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is,
dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam,
door U verlaten is;
zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan?

Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij,
door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.
Amen.


Gebed tot de Sterre der Zee

Het Gebed tot de Sterre der Zee is in 1908 geschreven door pastoor Jacobs. Het bekendste Sterre der Zee-lied is ;">O reinste der schepselen , de oorspronkelijk Engels Maria-lied van de componist Henri Frederick Henry uit 1864 met een tekst van Marie Koenen uit 1912 (gedeeltelijk uit het Engels vertaald).

Sterre der Zee

De Sterre der Zee is de naam van het 15e-eeuws genadebeeld van Maria in Maastricht. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen de;Sterre der Zee,in de zijkapel van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

Feestdagen

Op 10 oktober wordt sinds 2005 het liturgische feest van de Sterre der Zee gevierd. Tweemaal per jaar staat het beeld extra in de belangstelling als het wordt meegedragen in de Grote en Kleine Stadsprocessie

Sterre der Zee Historie

De Sterre der Zee werd rond 1470 geschonken door de edelman Nicolaus van Harlaer bij zijn intrede bij de Minderbroeders in Maastricht.Maria wordt in deze traditie afgebeeld als een jonge moeder die ongedwongen speelt met het Kindje Jezus.

Het vaasje met de zilveren lelie dat de Sterre der Zee in haar rechterhand draagt was oorspronkelijk een peer, waarnaar het Kind begerig zijn handje uitstrekte. Dit attribuut is om onduidelijke reden verwijderd in een tijd dat men speelsheid frivool vond.

Het beeld kwam via schuilplaatsen in Wyck en het klooster Slavante op de Sint-Pietersberg in het minderbroedersklooster in Tongeren. Tijdens het Franse bestuur van 1673 tot 1678 keerde het beeld terug naar Maastricht. Na de Vrede van Nijmegen kregen de Minderbroeders de beschikking over een gedeelte van hun oude klooster. De Sterre der Zee keerde terug in de noodkapel.

Het beeld kreeg de naam "Sterre der Zee" toen de minderbroeders in 1700 hun nieuwe klooster op de Minderbroeders-berg betrokken. De Sterre Der Zee bleef daar tot de sluiting van de kloosters door de Fransen in 1796. De broederschap van de Sterre der Zee zorgde dat het beeld ongedeerd door de Franse Tijd kwam.

In 1804 verhuisde het beeld naar de Sint-Nicolaaskerk, de parochiekerk naast de kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw. Op 10 oktober 1837 werd de Sterre der Zee overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar het een plaats kreeg op een zijaltaar in het noordertransept. In 1903 verhuisde het naar de Mérodekapel, de 15e-eeuwse doopkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die over de hele wereld bekend staat als Sterre-der-Zeekapel Architect Pierre Cuypers leidde de herinrichting van de kapel (1904-1906), waarbij de muur tussen het voorportaal en de Mérode-kapel werd weggebroken, en ontwierp een mozaïekvloer met vrome voorstellingen.

Het beeld werd geplaatst op een speciaal ontworpen altaar, dat in 1905 door de firma Langenberg uit Goch werd geleverd. Na de kroning van Maria in 1912, een plechtigheid waarbij Maria en het Kindje Jezus allebei een mantel en een zilveren kroon ontvingen, paste het beeld niet langer in de nis van het neogotische altaar. Sindsdien staat het beeld op een piëdestal vóór de nis.

De Sterre der Zee wordt eeuwen lang bekleed met een wijde kegelvormige mantel. Het Jezus Kindje kreeg een mantel, waarvoor een armpje werd afgezaagd. Het beeld wordt, naar kerkelijk getijde, bekleed met verschillende mantels. De blauwe mantel wordt gedragen door het jaar heen; de nieuwe blauwe mantel is voor plechtige feestdagen. De rode mantel is voor de Paastijd en voor lagere feestdagen.

In Vastentijd en Advent draagt het beeld géén mantel.In de Vasten en de Advent zijn de luiken van het retabel van het altaar van de Sterre der Zee gesloten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geestelijke Gezocht