Delen

zaterdag 12 juli 2014

Gebeden voor het gezin Moeder Mariade Moeder Gods op het kerkplein in Medjugorje werd door Dino Felici uit Avenza


Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood,
Amen.


“Wees gegroet, Maria”, zei de engel. “God heeft jou
gekozen om de moeder van zijn Zoon te worden.
Noem het kind Jezus (God redt).”
 

“Laat gebeuren wat God wil”, antwoordde Maria. 

Gebed voor het gezin

 “God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader, die de Liefde bent en het Leven,
maak dat door Uw Zoon, Jezus Christus,
- geboren uit een vrouw -
en door de heilige Geest
- bron van de goddelijke liefde -
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opeenvolgende generaties;
maak dat Uw genade
de gedachten en de werken van de echtgenoten
op het welzijn richt van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld;
maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt,
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde;
maak dat de liefde, gesterkt door
de genade van het huwelijkssacrament,
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden;
en maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het heilig Huisgezin van Nazaret,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.
Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.
Amen.”


Door het jaar heen zijn er diverse feestdagen rondom Maria die in de Kerk worden gevierd. Ook de maand mei heeft een speciale betekenis: Mariamaand. Heel concreet is de bijzondere verering van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch in de kathedraal. De maand oktober is Rozenkransmaand. In alle kerken van de hele wereld wordt in oktober veel aandacht besteed aan het bidden van de Rozenkrans

1 januari Feest van Maria, Moeder van God
2 februari Feest van de opdracht van de Heer
25 maart Maria Boodschap mei Meimaand - Mariamaand
13 mei Verschijning van Maria in Fatima
31 mei Maria bezoekt haar nicht Elisabet juni Onbevlekt hart van Maria
15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 22 augustus Maria Koningin
8 september Maria Geboorte
15 september Maria, Moeder van Smarten
7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
13 oktober Maria Koningin van de Rozenkrans
21 november Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
30 december Feest van de Heilige Familie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geestelijke Gezocht